Ngân hàng Liên Việt

  • Trụ sở chính: Số 109 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội
  • Số điện thoại: 046 266 8668
  • Số Fax: 043 573 8245
  • Website: www.lienvietpostbank.com.vn
  • Email: dichvukhachhang@lienvietpostbank.com.vn
  • Telex:
  • Swift Code: LVBKVNVX

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại các tỉnh thành