Chi nhánh LienVietPostBank Ninh Thuận

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Ninh Thuận. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Ninh Thuận


  • Thành Phố Phan Rang-Tháp Chàm
  • CN Ninh Thuận

    Số 44, đường 16/4, Phường Tấn Tài, Thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Ninh Thuận