Chi nhánh LienVietPostBank Vĩnh Phúc

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Phúc. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Yên 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Vĩnh Phúc


  • Thành Phố Vĩnh Yên
  • CN Vĩnh Phúc

    Số 2 Ngô Quyền, Phường Ngô Quyền,Thành phố Vĩnh Yên, Tỉnh Vĩnh Phúc

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Vĩnh Phúc