Chi nhánh LienVietPostBank Kiên Giang

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Kiên Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Rạch Giá 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Kiên Giang


  • Thành Phố Rạch Giá
  • CN Kiên Giang

    Số 28 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Kiên Giang