Ngân hàng LienVietPostBank CN Kiên Giang

  • Địa chỉ: Số 28 Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh, Thành phố Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang.
  • Số điện thoại: 0297 3777 677
Hiển thị bản đồ đến CN Kiên Giang

Bản đồ đường đi đến CN Kiên Giang


Các chi nhánh khác