Chi nhánh LienVietPostBank Bắc Giang

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Giang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Bắc Giang


  • Thành Phố Bắc Giang
  • CN Bắc Giang

    Số 389 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Bắc Giang