Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Bắc Giang Bắc Giang

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Giang.

  • CN Bắc Giang

    Số 389 Lê Lợi, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang.