Chi nhánh LienVietPostBank Bắc Kạn

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Kạn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bắc Kạn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Bắc Kạn


  • Thị Xã Bắc Kạn
  • CN Bắc Kạn

    Tổ 7B, Phường Đức xuân, Thị xã Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Bắc Kạn