Chi nhánh LienVietPostBank Khánh Hòa

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Khánh Hòa. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Nha Trang 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Khánh Hòa


  • Thành Phố Nha Trang
  • PGD Khánh Hòa

    Số 69 - 71 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Khánh Hòa