Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Nha Trang Khánh Hòa

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Nha Trang.

  • PGD Khánh Hòa

    Số 69 - 71 Thống Nhất, Phường Vạn Thạnh, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.