Chi nhánh LienVietPostBank Trà Vinh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Trà Vinh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Trà Vinh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Trà Vinh


  • Thị Xã Trà Vinh
  • Cn Trà Vinh

    Số 70A đường Hùng Vương, Khóm 3, Phường 4, Thành phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Trà Vinh