Chi nhánh LienVietPostBank Vĩnh Long

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Vĩnh Long. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Vĩnh Long 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Vĩnh Long


  • Thành Phố Vĩnh Long
  • CN Vĩnh Long

    Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Vĩnh Long