Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Vĩnh Long Vĩnh Long

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Vĩnh Long.

  • CN Vĩnh Long

    Số 01 Trưng Nữ Vương, Phường1, Thành phố Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long