Chi nhánh LienVietPostBank Bạc Liêu

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bạc Liêu. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thị Xã Bạc Liêu 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Bạc Liêu


  • Thị Xã Bạc Liêu
  • Chi nhánh Bạc Liêu

    số 56 Trần Phú, phường 7, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Bạc Liêu