Chi nhánh LienVietPostBank Lạng Sơn

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Lạng Sơn. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Lạng Sơn 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Lạng Sơn


  • Thành Phố Lạng Sơn
  • CN Lạng Sơn

    Số 1 Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Lạng Sơn