Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Lạng Sơn Lạng Sơn

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Lạng Sơn.

  • CN Lạng Sơn

    Số 1 Tam Thanh, Phường Tam Thanh, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn