Chi nhánh LienVietPostBank Yên Bái

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Yên Bái. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Yên Bái 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Yên Bái


  • Thành Phố Yên Bái
  • CN Yên Bái

    Tổ 3, Phường Hồng Hà, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Yên Bái