Chi nhánh LienVietPostBank Hòa Bình

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Hòa Bình. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Hòa Bình 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Hòa Bình


  • Thành Phố Hòa Bình
  • CN Hòa Bình

    Đường Trần Hưng Đạo, Phường Phương Lâm. Thành phố Hòa Bình, Tỉnh Hòa Bình

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Hòa Bình