Chi nhánh LienVietPostBank Bắc Ninh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Bắc Ninh. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Bắc Ninh 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Bắc Ninh


  • Thành Phố Bắc Ninh
  • CN Bắc Ninh

    Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Bắc Ninh