Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Bắc Ninh Bắc Ninh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Bắc Ninh.

  • CN Bắc Ninh

    Số 22 Lý Thái Tổ, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh