Chi nhánh LienVietPostBank Sóc Trăng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Sóc Trăng. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Sóc Trăng 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Sóc Trăng


  • Thành Phố Sóc Trăng
  • CN Sóc Trăng

    Số 113 Hùng Vương, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Sóc Trăng