Chi nhánh LienVietPostBank Gia Lai

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Gia Lai. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Pleiku 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Gia Lai


  • Thành Phố Pleiku
  • CN Gia Lai

    Số 92 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Gia Lai