Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Pleiku Gia Lai

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Pleiku.

  • CN Gia Lai

    Số 92 Hùng Vương, Phường Hội Thương, Thành phố Pleiku, Tỉnh Gia Lai