Ngân hàng LienVietPostBank Quận Tây Hồ Hà Nội

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tây Hồ.