Ngân hàng LienVietPostBank Quận Hoàn Kiếm Hà Nội

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 3 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hoàn Kiếm.

  • PGD Thăng Long

    Số 214B Trần Quang Khải, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội

  • PGD Hội sở chính

    Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

  • PGD Thủ Đô

    Số 109 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.