Ngân hàng LienVietPostBank Thị Xã Gia Nghĩa Đắk Nông

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Gia Nghĩa.

  • CN Đăk Nông

    Tòa nhà Trung tâm giao dịch, khai thác và làm việc Bưu điện, Tỉnh Đăk Nông, đường 23/3, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông