Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Quảng Ngãi Quảng Ngãi

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Quảng Ngãi.

  • PGD Hùng Vương

    Số 28 Hùng Vương, Phường Nguyễn Nghiêm, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

  • PGD Dung Quất

    Số 1 An Dương Vương, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi.