Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Đồng Hới Quảng Bình

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Đồng Hới.

  • Cn Quảng Bình

    Số 01 Trần Hưng Đạo, Phường Đồng Phú,Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình