Ngân hàng LienVietPostBank Quận Tân Bình Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Tân Bình.

  • PGd Tân Bình

    Số 475 Lê Văn Sỹ, Phường 2, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • PGD Trường Chinh

    Số 481 – 481B Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.