Ngân hàng LienVietPostBank Quận 5 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 2 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 5.

  • PGD Chợ Lớn

    Số 52-54-56 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 10, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

  • PGD An Đông

    Số 178-180 Lê Hồng Phong, Phường 3, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh