Ngân hàng LienVietPostBank Quận 3 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 3.

  • PGD Đô Thanh

    Số 506 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh