Ngân hàng LienVietPostBank Quận 2 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 2.

  • PGD An Phú

    Số 35 Song Hành, khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành pố Hồ Chí Minh.