Ngân hàng LienVietPostBank Quận 11 Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận 11.

  • PGD Bình Thới

    Số 205-205A Bình Thới, Phường 10, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.