Ngân hàng LienVietPostBank Quận Phú Nhuận Hồ Chí Minh

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Phú Nhuận.

  • PHD Phú Nhuận

    Số 168 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh