Ngân hàng LienVietPostBank Huyện Long Mỹ Hậu Giang

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Huyện Long Mỹ.

  • PGD Long Mỹ

    Số 16–18 Đường 30-4, Thị trấn Long Mỹ, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang.