Ngân hàng LienVietPostBank Quận Hồng Bàng Hải Phòng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Hồng Bàng.

  • CN Hải Phòng

    Số 43 Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng.