Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Hải Dương Hải Dương

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Hải Dương.

  • Chi nhánh Hải Dương

    Số 62 Ngô Quyền, phường Phạm Ngũ Lão, Thành Phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương