Ngân hàng LienVietPostBank Thị Xã Hà Giang Hà Giang

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thị Xã Hà Giang.