Ngân hàng LienVietPostBank Quận Thanh Khê Đà Nẵng

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thanh Khê.

  • PGD Thanh Khê

    Số 638 Điện Biên Phủ, Phường Thanh Khê Tây, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng