Ngân hàng LienVietPostBank Quận Thốt Nốt Cần Thơ

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Thốt Nốt.

  • PGD Thốt Nốt

    Số72 Nguyễn Thái Học, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ.