Ngân hàng LienVietPostBank Quận Bình Thuỷ Cần Thơ

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Quận Bình Thuỷ.

  • PGd Trà Nóc

    Lô 30 Khu công nghiệp Trà Nóc, Phường Trà Nóc, Quận Bình Thủy, Cần Thơ.