Ngân hàng LienVietPostBank Thành Phố Phan Thiết Bình Thuận

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt ở Thành Phố Phan Thiết.

  • Chi nhánh Bình Thuận

    Đường Từ Văn Tư (Thửa đất số 866, tờ bản đồ số 58), phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận