Chi nhánh LienVietPostBank Thừa Thiên Huế

Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 1 quận huyện của Tỉnh Thừa Thiên Huế. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Huế 1 địa điểm, ...

Chi nhánh, phòng giao dịch lớn của LienVietPostBank Thừa Thiên Huế


  • Thành Phố Huế
  • PGD Huế

    Số 70 Hùng Vương, Phường Phú Nhuận, Thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Chi nhánh Ngân hàng Liên Việt tại Thừa Thiên Huế