Ngân hàng LienVietPostBank Chi nhánh Bến Tre

  • Địa chỉ: Số 368 Đại lộ Đồng Khởi, Khu phố 1, phường 4, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
  • Số điện thoại: 0275 3837 368
Hiển thị bản đồ đến Chi nhánh Bến Tre

Bản đồ đường đi đến Chi nhánh Bến Tre


Các chi nhánh khác